Komplikacije nakon zahvata - kakva je priroda pacijentove kartice? [Stručni savjet]

Otišla sam liječniku, on je izvršio zahvat nakon kojeg sam imala komplikacije, jer nije rekao da bih nakon zahvata trebala uzimati obloge i piti antibiotik. Fotokopirao sam karticu kako bih podnio žalbu, nije bilo takve preporuke. Tada sam predao još jedno pismo ombudsmanu pacijenta i ponovno zatražio kopiju svoje iskaznice, a ovdje se narudžba za obloge i liječenje antibioticima pojavila nakon posjeta i nakon izrade prve fotokopije kartice. Ima li liječnik pravo na takav unos nekoliko dana nakon posjeta? Ne čini li zločin? Ako da, o čemu se radi? Je li pacijent evidencija neke vrste dokument i je li povjerljiv?

Sukladno Uredbi ministra zdravstva od 21. prosinca 2010. o vrstama i opsegu medicinske dokumentacije i načinu njezine obrade, u dokumentaciju se unosi odmah nakon pružanja zdravstvene usluge, čitko i kronološkim redoslijedom. Svaki unos u dokumentaciji mora sadržavati naznaku osobe koja je to unosila. Vrijedno je napomenuti da se unos iz dokumentacije ne može ukloniti iz njega, a ako je napravljen pogrešno, popraćen je napomenom o uzroku pogreške te datumom i naznakom osobe koja je dala napomenu. Stranice u dokumentaciji u papirnatom obliku numerirane su i čine kronološki poredanu cjelinu.

U slučaju izrade ispisa iz dokumentacije koja se vodi u elektroničkom obliku, stranice ispisa su numerirane. Svaka stranica pojedinačne dokumentacije koja se čuva u papirnatom obliku označena je barem imenom i prezimenom pacijenta. U slučaju izrade ispisa iz pojedinačne dokumentacije koja se vodi u elektroničkom obliku, svaka stranica ispisa označena je barem imenom i prezimenom pacijenta. Stoga vrijedi zatražiti pomoć policije ili tužiteljstva u slučaju da se dogodi. Falsificiranje medicinske dokumentacije ili nedostaci u dokumentaciji trebali bi istražiti odgovarajuće agencije za provođenje zakona. Pravna osnova: čl. 30 sek. 1. Zakona od 6. studenoga 2008. o pravima pacijenta i ombudsmanu za prava pacijenta (Časopis iz 2009., br. 52., točka 417. i br. 76., točka 641. i iz 2010., br. 96., točka 620) Uredba ministra zdravstva od 21. prosinca 2010. o vrstama i opsegu medicinske dokumentacije i načinu njezine obrade (Zbornik zakona iz 2010., br. 252, točka 1697, izmijenjena i dopunjena)

Imajte na umu da je odgovor našeg stručnjaka informativan i da neće zamijeniti posjet liječniku.

Przemysław Gogojewicz

Nezavisni pravni stručnjak specijaliziran za medicinska pitanja.

Oznake:  Drugačiji Psihologija Vijesti 

Zanimljivi Članci

add